Web design & Ecommerce

Posuzení: Identifikace nejzranitelnějších uživatelů

Prvním krokem k vytvoření účinného programu zvyšování povědomí o bezpečnosti je vyhodnocení současného stavu – kdo jsou vaši zranitelní uživatelé, co vědí a čemu věří. Pomůžeme vám stanovit výchozí stav tím, že identifikujeme vaše nejzranitelnější uživatele, jaké je povědomí o bezpečnosti a vaše současné nedostatky.

Pomůže Vám identifikovat nejzranitelnější uživatele, včetně těch, kteří jsou terčem značného množství útoků. Poskytneme vám jedinečné poznatky o rizikových profilech uživatelů, které vycházejí z interakce uživatelů s reálnými hrozbami. To znamená, že můžete vyhodnotit a identifikovat ty, kteří potřebují největší pozornost.

Změna chování užívatele:

Se službou OKAMi můžete svým uživatelům umožnit, aby identifikovali a hlásili hrozby. Náše vzdělávání udržuje vaše uživatele v napětí díky obsahu učení, který vychází z reálných hrozeb. To znamená, že můžete poskytovat cílené vzdělávání, které je přizpůsobeno zranitelnostem, rolím a kompetencím vašich uživatelů.

Díky bohatým informacím o hrozbách naše řešení pomáhá uživatelům porozumět skutečným bezpečnostním rizikům, hrozbám pro soukromí a pravidlům. A pomáhá jim integrovat tyto znalosti do jejich vlastního každodenního chování.

Vyhodnocení: Měření úspěšnosti

Je důležité vyhodnotit úspěšnost bezpečnostního vdělávácího programu a určit, jaké úpravy je třeba provést pro jeho zlepšení. Školení OKAMi vám umožní efektivně měřit pokrok vašeho programu v průběhu času pomocí metrik.

Získejte informace od zainteresovaných stran, abyste mohli prokázat pokrok a více se zaměřit na strategii programu. Naše reporty v reálném čase vám poskytnou aktuální informace, takže můžete o svém programu rozhodovat na základě dat.

Spojte se s námi - pojďme společně začít!